Contactinformatie

Info

Verzakkingen

Heeft u last van een drukkend gevoel in het kruis, ter hoogte van de ingang van de vagina? Voelt het alsof er een bal zit of heeft u een uitstulping bij de vagina gevoeld of gezien? Dergelijke klachten kunnen het gevolg zijn van een verzakking, ook wel prolaps genoemd. Er zijn verschillende vormen van verzakkingen. De mate van ernst en klachten kan variëren.

• Voorwandverzakking , ook wel blaasverzakking of cystocèle genoemd
• Achterwandverzakking, ook wel darmverzakking of rectocèle genoemd
• Baarmoederverzakking, ook wel descensus uteri genoemd
• Gecombineerde vormen

Bij de verschillende verzakkingen passen vaak verschillende klachten. Zo kunnen er problemen zijn met leeg plassen, blaasontstekingen of urineverlies. Maar ook het gevoel niet goed leeg te komen tijdens het ontlasten of diepe pijn bij het vrijen zijn vaak herkenbare problemen.

Bij verzakkingen is er vaak een verstoorde balans tussen de draagkracht van de bekkenbodem en de draaglast op diezelfde bekkenbodem. De draagkracht wordt verzorgd door stevigheid van het weefsel en de steunkracht van de bekkenbodemspieren. De stevigheid van het weefsel neemt veelal af door hormonale verandering in de vorm van een verminderd oestrogeengehalte, zoals tijdens de zwangerschap en de overgang. De steunkracht van de spieren kan onder andere verminderd zijn door bevallingen. De draaglast op de bekkenbodem wordt bepaald door activiteiten als tillen, veelvuldig hoesten en persen tijdens het ontlasten. Ook lichaamsgewicht speelt een rol.

Als bekkenfysiotherapeuten beoordelen we de steunkracht van uw bekkenbodem middels een inwendig bekkenbodemonderzoek. Bij onvoldoende steunkracht worden oefeningen aangeleerd. Daarnaast geven we tips en adviezen om de drukbelastingen op uw bodem te beperken. Zo wordt gestreefd naar het beter in balans krijgen van de draagkracht en draaglast van uw bekkenbodem. Dit leidt vaak tot vermindering van de verzakkingsklachten.

Bij aanhoudende klachten, die u hinderen in uw dagelijkse activiteiten, kunnen we zo nodig met uw (huis)arts overleggen. Aanvullende behandeling kan bestaan uit pessariumtherapie (plaatsen van een ring) of een verzakkingsoperatie.

Stichting Vrouwen voor Vrouwen – Nepal

Bekkenfysiotherapie Hoofddorp is donateur van Stichting Vrouwen voor Vrouwen, een vrijwilligersorganisatie die gezondheidsprojecten opzet voor vrouwen in Nepal. De projecten zijn gericht op problematiek rond verzakking van de bekkenorganen (prolaps). Een prolaps leidt in Nepal niet alleen tot lichamelijke problemen, maar ook vaak tot een sociaal probleem of zelfs isolement.

Twee keer per jaar gaan er teams van medisch geschoolde vrijwilligers op expeditie naar Nepal. Er wordt samen met Nepalese artsen, gezondheidswerkers en gynaecologen hulp geboden in moeilijk bereikbare gebieden. De stichting zet in op verbetering van kennis en kunde van Nepalese zorgverleners. Daarnaast wordt voorlichting aan Nepalese vrouwen en mannen gegeven om het taboe dat heerst te doorbreken. Op gestructureerde wijze worden vrouwen terug gezien om het effect van de geboden hulp te evalueren. Met relatief weinig middelen is er vaak groot resultaat.

Zie voor meer informatie: https://www.vrouwenvoorvrouwen.nl/