Contactinformatie

Info

Wet- en regelgeving

Privacy policy

In verband met de wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u op ons privacy policy welke u hier kunt vinden.
In dit document geven we informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij er aan doen om uw privacy te waarborgen. 
Onze organisatie voldoet aan de AVG criteria en het normenkader AVG. Een en ander wordt gewaarborgd door ons kwaliteitsbeleid (HKZ).


BIG-registratie

Per 1 juli 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verplicht gesteld BIG-nummers te vermelden op de website.
U bent daarmee verzekerd dat wij in dit kwaliteitsregister zijn opgenomen en dus bevoegd zijn ons beroep uit te oefenen.

Josephine de Koning, BIG-nummer: 29038386404
Marieke Rolvers - Metselaar, BIG-nummer: 99057407604
Carmen Nuijen, BIG-nummer: 79914384904

 

Inzage medisch dossier

Vanaf 1 juli 2020 zijn wij ook verplicht om op verzoek van patiënten elektronisch inzage te geven in hun eigen medische gegevens en een digitaal kopie te verstrekken. Wenst u hiervan gebruik te willen maken, laat het ons weten.