Contactinformatie

Info

Samenwerking

Naar onze mening is de zorg rondom bekkenbodemproblematiek gedeelde zorg.  Daarom wil Bekkenfysiotherapie Hoofddorp niet alleen laagdrempelig vindbaar zijn voor patiënten, maar ook voor collega zorgverleners.

Contact kan makkelijk en snel gelegd worden; telefonisch, per email (beveiligd via ZIVVER, Zorgmail en Zorgdomein) of middels de Siilo app.

Samenwerking geschiedt naar ons idee het best als je elkaar kent; van naam, gezicht, maar natuurlijk ook van werkwijze. 

We trachten onszelf duidelijk te laten zien en laten van ons horen. Zo zijn wij onder andere lid van:

Daarnaast nemen we deel aan verschillende mono- en multidisciplinaire overleggen:

  • Multi Disciplinair Overleg van het Spaarne Gasthuis (MDO SG)
  • Multi Disciplinair Overleg kindergeneeskunde Poep en Plas poli Spaarne Gasthuis (POPLA SG)
  • Multi Disciplinair Overleg seksuologie - Haarlem e.o.
  • Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie regio Noord-Holland (IOF Bekkenfysiotherapie RNHM040)
  • Bijeenkomsten van Novuqare voor MAPLe-specialisten
  • Stagebegeleidersbijeenkomsten SOMT opleiding bekkenfysiotherapie

Ook met de Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek en Geboortecentrum PUUR bestaat al geruime tijd een fijne samenwerking.