Contactinformatie

Info

Klanttevredenheid

Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaring als onze klant.
In opdracht van de zorgverzekeraar onderzoeken wij uw tevredenheid middels een enquête.
U krijgt deze enquête automatisch na afsluiten van uw behandelperiode per mail via onderzoeksbureau Qualiview toegestuurd.

Wij nodigen u van harte uit verbeterpunten met ons te delen.
De resultaten gebruiken wij om onze zorg verder te optimaliseren.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

 

 


Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over bepaalde zaken dan nodigen wij u uit om dit bij één van ons kenbaar te maken, zodat we samen kunnen zoeken naar een bevredigende oplossing.   

Wij werken volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wil u een officiële klacht indienen, dan verwijzen wij naar het klachtenreglement van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)