Contactinformatie

Over ons

Over onze praktijk

Bekkenfysiotherapie Hoofddorp wil zorg met aandacht leveren aan iedere afzonderlijke patiënt met zijn of haar specifieke probleem rondom het bekkengebied. Problemen rondom het bekkengebied zijn vaak complex en vereisen specialistische kennis. Wij leveren deze specialistische zorg. Naar onze mening is de zorg rondom bekkenbodemproblematiek gedeelde zorg. Dat betekent dat wij samenwerken met huisartsen, verloskundigen en specialisten. Samen met u kijken we hoe we het probleem het beste kunnen aanpakken.

U kunt direct een afspraak maken voor een intake. De praktijk is overdag geopend van maandag tot en met vrijdag, met daarnaast enkele mogelijkheden in de avond. 

Let's make the world less shitty!

Bekkenfysiotherapie Hoofddorp zet zich niet alleen regionaal in voor mensen met klachten op bekken(bodem)gebied. 
Ook is er aandacht voor financiële ondersteuning van landelijke stichtingen zoals o.a. de Prostaatkankerstichting of Stichting lichen sclerose.
En zelfs internationale initiatieven krijgen onze steun en aandacht. Denk aan het werk van 'Vrouwen voor vrouwen' in Nepal en 'The good roll foundation' in ontwikkelingslanden. www.thegoodroll.com/nl/foundation