Contactinformatie

Man

Hoe gaan we te werk?

Problemen rondom plassen, ontlasten en vrijen hangen vaak met elkaar samen. De problematiek kan complex zijn en vereist specialistische kennis. Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is hiervoor opgeleid.

De analyse van uw klachten wordt gedaan door het stellen van specifieke vragen over uw plasgewoontes, het ontlastingspatroon en seksualiteit. Daarnaast beoordelen we plaslijsten, meten we uw plaspatroon middels uroflowmetrie en echo, wordt lichamelijk onderzoek verricht en de bekkenbodemfunctie beoordeeld. Specifiek bekkenbodemonderzoek kan middels anaal inwendig onderzoek of myofeedback gedaan worden.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit het aanleren van goede plasgewoontes en gewoontes op het gebied van de ontlasting. Er worden oefeningen doorgenomen en u leert herkennen wat spanning en ontspanning in de bekkenbodem is.

Over het algemeen is de behandelfrequentie laag en worden de behandelingen gemiddeld verspreid over 3-4 maanden. Het vergt enige tijd om dagelijkse gewoontes te veranderen. De behandeling bestaat uit het aanleren van goede plasgewoontes, gedragsverandering en het leren herkennen van spanning en ontspanning in de bekkenbodem. U leert uw bekkenbodem op de juiste manier te gebruiken. Verbetering van de bekkenbodemfunctie vraagt oefening en tijd.