Contactinformatie

Info

Vergoeding

Verzekering

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wij hebben voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De uitgebreidheid van de vergoeding verschilt per aanvullende verzekering. Er zijn verschillende websites die u kunt raadplegen zoals zorgwijzer.nl. Wij adviseren u daarnaast echter altijd de website van uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen voor de polisvoorwaarden.

Urineverlies

Voor klachten van urineverlies bestaat een aparte regeling en worden 9 behandelingen bekkenfysiotherapie uit uw basisverzekering vergoed.
Dit heeft mogelijk gevolgen voor de bijdrage uit uw eigen risico.

Kinderen
Kinderbekkenfysiotherapie wordt uit de basisverzekering vergoed tot een maximum van 18 bezoeken per kalenderjaar (bij kinderen tot 18 jaar). 
Wij werken bij kinderen uitsluitend op verwijzing van de huisarts, jeugdarts of specialist. Informeer bij uw arts of specialist of uw kind in aanmerking komt voor een verwijzing.

Tarieven

Heeft u géén aanvullende verzekering of heeft u uw maximale vergoeding fysiotherapie reeds bereikt, dan ontvangt u van ons een nota.
We hanteren de volgende tarieven:

- afspraak bekkenfysiotherapie: 52,00 euro  
- afspraak algemene fysiotherapie: 40,00 euro 

Let op! Een intake betreft over het algemeen een dubbele afspraak.

- toeslag afspraak aan huis: 10,00 euro
- afspraak niet of te laat geannuleerd: 22,00 euro

 

Verwijsbrief noodzakelijk?

Voor bekkenfysiotherapie geldt net als voor algemene fysiotherapie de directe toegankelijkheid (DTF) Een papieren verwijsbrief is dus niet altijd nodig. Echter vanwege de samenwerking met artsen en specialisten werken wij wel bij voorkeur op verwijzing. Bij klachten in of rond de zwangerschap volstaat een (mondelinge) verwijzing door de verloskundige.Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. Het betreft dan een nota van €22.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL88ABNA 0556 1717 56  ten name van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp te Hoofddorp.
  5. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
  6. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinneringsbrief. Deze herinnering geldt ook als ingebrekestelling.
  7. De herinneringsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de herinneringsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij extra administratiekosten van 
    €17,50 in rekening.