Contactinformatie

Info

Bekken(bodem)check en Postpartum Consult

De bekken(bodem)check is een vragenlijst voor vrouwen die langer dan 6 weken en korter dan 9 maanden geleden zijn bevallen. Met de vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt of er op het moment van invullen bekken(bodem) klachten aanwezig zijn, maar ook of er een kans bestaat om later alsnog klachten te krijgen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan urineverlies, ontlastingsverlies en/of een verzakking.

Nadat je de online vragenlijst hebt ingevuld ontvang je een code en volgt er een advies (gekoppeld aan een kleur): 
-        groen: er zijn geen actuele klachten en er bestaat slechts een laag risico op het ontstaan hiervan in de toekomst. Je krijgt via de website informatiefolders aangeboden met tips en adviezen. Verdere begeleiding is niet perse nodig. Als je toch nog vragen hebt of je wilt voor de zekerheid een bekken(bodem)onderzoek laten uitvoeren dan mag dat natuurlijk wel en kun je (op eigen kosten) een afspraak maken voor een Postpartum Consult.     
-        Oranje: er zijn geen actuele klachten, maar wel een verhoogd risico op het later ontwikkelen hiervan. Het advies is om een afspraak te maken voor een Postpartum Consult.     
-        rood: er zijn actuele klachten in de bekken(bodem)regio. Je krijgt het “dringende” advies een geregistreerd bekkenfysiotherapeut te consulteren voor onderzoek en behandeling.           

Kosten
 
Groen
: Het consult valt onder preventieve zorg en wordt daarom in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten bedragen 99 euro (het consult duurt een uur). 
Oranje
en rood: Het consult wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Heb je geen aanvullende verzekering dan zijn de kosten voor eigen rekening: 99 euro (het consult duurt een uur). Slechts als er sprake is van urineverlies en je hebt een verwijzing van je (huis)arts, dan kan aanspraak gedaan worden op vergoeding vanuit de basisverzekering (maximaal 9 bezoeken). Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken.   

Afspraak maken 
Bij het maken van een afspraak voor het Postpartum Consult is het belangrijk om aan te geven dat je de bekken(bodem)check vragenlijst hebt ingevuld en dat je in het bezit bent van een code. Als je de code aan ons doorgeeft kan de bekkenfysiotherapeut hiermee de ingevulde antwoorden inzien. 

Inhoud Postpartum Consult 
De bekkenfysiotherapeut neemt eerst de ingevulde vragenlijst met je door en zal waar nodig aanvullende vragen stellen. Daarna wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Dit kan bestaan uit een houdings- en bewegingsonderzoek van het bekkengebied en/of een onderzoek van de bekkenbodemspieren. Het bekkenbodemonderzoek is een vaginaal en/of anaal inwendig onderzoek. Na afloop van het consult worden de resultaten en bevindingen met je besproken en krijg je een advies op maat. Adviezen kunnen bestaan uit leefstijladviezen, toiletadviezen, uitleg over de tijdlijn van herstel van de bekken(bodem) na de bevalling, trainingsinformatie en bekken(bodem)oefeningen. Zo nodig kan een vervolgafspraak ingepland worden.