Contactinformatie

Info

Bedplassen

Elk kind wordt zindelijk in zijn of haar eigen tempo. Dat geldt ook voor de nacht.
Maar wat als het dragen van een luierbroekje logeerpartijtjes in de weg staat en je kind zich begint te schamen?

Wij bieden begeleiding bij het toewerken naar droge nachten, wanneer dat voor het kind (vanaf 6 jaar) een wenselijk item is.
Ook, of misschien wel juist, als er al van alles is geprobeerd (zoals wakker maken ’s nachts, beloningssystemen of een plaswekker) bieden wij hulp.

Als kinderbekkenfysiotherapeuten maken wij samen met u en uw kind een goede analyse van het probleem.
Om ’s nachts droog te kunnen zijn dient namelijk aan een aantal voorwaarden voldaan te worden.
Hierbij moet onder andere gedacht worden aan een normaal ontlastingspatroon, voldoende drinken met de juiste verdeling over de dag,
een blaas met voldoende opslagcapaciteit, normale nachtelijke urineproductie en een goede wekbaarheid.

Een plaswekkertraining bijvoorbeeld kan snel mislukken wanneer aan een aantal van deze aspecten niet wordt voldaan.
Dan is het zonde van de energie die er in de training gestoken wordt en de teleurstelling die het voor het kind oplevert.

Bij onvoldoende resultaat overleggen we zo nodig met de huisarts.
Ook als we verwachten dat doorverwijzing naar een kinderarts zinvol is, zullen we dit met u en de huisarts bespreken.

Wij verzoeken u voor de begeleiding rondom bedplassen contact te zoeken met uw huisarts en te vragen om een verwijzing.
De vergoeding van kinderbekkenfysiotherapie geschiedt vanuit de basisverzekering.