Contactinformatie

Info

Vaak plassen

De meeste kinderen plassen 5 tot 8 keer per dag. Een hogere plasfrequentie wordt al snel als afwijkend beschouwd, maar vooral als hinderlijk ervaren. Het is zinvol te proberen de reden van het vele plassen te achterhalen.

De huisarts of kinderarts zal met name de urine controleren en bekijken of er sprake is van een blaasontsteking. Ook minder vaak voorkomende problemen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, kunnen door een arts onderzocht worden.

Mocht er geen duidelijke oorzaak voor de klachten te vinden zijn, dan kan de kinderbekkenfysiotherapeut verder helpen. Aan de hand van een plasdagboek wordt er gekeken naar de vochtinname van uw kind, maar ook naar bijvoorbeeld het maximaal geplast volume ofwel de blaascapaciteit. Een kind van 6 jaar moet bijvoorbeeld 1,5 liter drinken en een plas kunnen doen van ongeveer 200 ml. Adviezen en oefeningen kunnen helpen bij het bereiken van dergelijke normwaardes.

Daarnaast kan met behulp van een plastest en een echo via de buik gekeken worden of er op de juiste manier wordt geplast en of uw kind goed leeg plast.

Wat niet bij alle ouders bekend is, is dat ook de darmen invloed kunnen hebben op de blaas. Het is dus belangrijk het poeppatroon te beoordelen en waar nodig te verbeteren. De kinderbekkenfysiotherapeut kan instructie geven over de juiste poephouding en adviezen over het voedingspatroon.

Spanning, onzekerheid of angst voor urineverlies leidt ook soms tot klachten van vaak plassen. Uitleg over de werking van de blaas, de sluitfunctie van de bekkenbodemspieren en de controle van het leeg plassen kunnen een deel van de onzekerheid wegnemen.

Bij onvoldoende vooruitgang is het onze taak overleg te plegen met de huisarts of kinderarts. In sommige gevallen kunnen er bijvoorbeeld ondersteunend medicijnen worden voorgeschreven. Uiteraard bespreken we zaken met u als ouder(s), voordat we contact zoeken met de arts.