Contactinformatie

Info

Prostatectomie

Indien er sprake is van prostaatkanker is één van de behandelmogelijkheden in het ziekenhuis een radicale prostatectomie.
Hierbij wordt de gehele prostaat verwijderd. Dit heeft in veel gevallen gevolgen voor het plassen en het kunnen ophouden van de urine, maar ook voor het erectievermogen.


Om mannen hierop voor te bereiden vindt steeds vaker voor de operatie al doorverwijzing door de uroloog naar een bekkenfysiotherapeut plaats. In dit pre-operatieve traject wordt door de bekkenfysiotherapeut uitleg gegeven over de gevolgen van de ingreep, de rol van de bekkenbodemspieren en het hersteltraject. Daarnaast kan gestart worden met oefeningen om men bewust te laten worden van het gebruik van de bekkenbodemspieren, het aanspannen maar ook het ontspannen. Ook worden aspecten van het ontlastingspatroon en de seksualiteit belicht. Het pre-operatieve traject bestaat uit ongeveer twee tot drie bezoeken.

Na de operatie zal in eerste instantie telefonisch contact plaats vinden. Hetzelfde geldt na het verwijderen van het katheter. Een eerste bezoek aan de praktijk wordt meestal gepland zo’n vier tot zes weken na de ingreep.

Het herstel zal veel rust en tijd vergen, maar bekend is dat bekkenbodemoefeningen het herstel wel degelijk kunnen ondersteunen en positief kunnen beïnvloeden. De oefeningen worden veelal aangeleerd met behulp van het anaal inwendig onderzoek. Soms vindt aanvullende therapie plaats in de vorm van myofeedback.

Naast de begeleiding in het oefenen is het voor veel mannen prettig dat er ook buiten het ziekenhuis iemand is die het herstel bewaakt en bij wie ze hun vragen kwijt kunnen.

Klachten van urineverlies en verminderd erectievermogen kunnen zeker tot een jaar na de operatie nog verbeteren. Dit betekent echter niet dat u het gehele jaar langs moet komen voor oefeningen. De afspraken zullen met steeds langere tussenpozen gepland worden tot ongeveer vier tot acht maanden na de operatie. Indien nodig vindt tussentijdse rapportage of overleg met de huisarts of uroloog plaats.


Bekkenfysiotherapie Hoofddorp steunt de Prostaatkankerstichting

Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.

Prostaatkankerstichting is een van de circa 20 vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Klik hier voor meer informatie over de stichting.