Contactinformatie

Info

Urineverlies

Urineverlies is er in verschillende vormen. De meest bekende zijn de stress urine incontinentie (SUI) en aandrangincontinentie (UUI). Ook bestaat er de gemengde vorm.

De bekkenfysiotherapeut kan middels vragen en testen onderscheid herkennen in de vorm van incontinentie. Dat is belangrijk omdat de verschillende vormen om een verschillende aanpak vragen.

Stress urine incontinentie (SUI)

Stress urine incontinentie is het verlies van urine tijdens momenten van verhoogde buikdruk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoesten, niezen, sporten en lachen. Maar ook tillen en opstaan vanuit een stoel kunnen deze klachten geven. Meestal is het verlies beperkt tot druppels of scheutjes maar verlies van grotere hoeveelheden komt ook voor. Het urineverlies treedt op zonder aandrang of dat u zelf het gevoel had een volle blaas te hebben. Ook bij een geringe vulling van de blaas kan het gebeuren. De term “stress” heeft in deze dus niets te maken met “psychische spanning”.

De oorzaak is meestal gelegen in het onvermogen van de bekkenbodemspieren om de druk op te vangen. Soms door een tekort aan kracht, soms door een verminderde coördinatie. De bekendste oorzaak voor het ontstaan van de verstoorde bekkenbodemfunctie betreft doorgemaakte zwangerschappen en bevallingen. Onvoldoende steunfunctie komt daardoor vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij mannen is stress urine incontinentie bijna altijd het gevolg van een operatie (aan bijvoorbeeld de prostaat).

Bekkenfysiotherapie kan bijdragen aan herstel of vermindering van klachten. De behandeling zal voornamelijk bestaan uit oefeningen voor de bekkenbodem gericht op kracht, coördinatie en/of ontspanning. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van Myofeedback.

Bij onvoldoende herstel zal de bekkenfysiotherapeut met u bespreken wat mogelijke vervolgstappen voor behandeling zijn.

Aandrangincontinentie of urge-incontinentie (UUI)

Bij aandrangincontinentie is veel vaker sprake van een verstoorde blaasfunctie. Tijdens de vullingsfase van de blaas treedt te vroeg of heel plotseling een gevoel van aandrang op zonder dat u deze kunt beheersen is. Het verlies treedt gelijktijdig met de drang op of al lopend naar het toilet. Deze vorm van incontinentie komt op alle leeftijden voor, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Heel vaak is een overactieve blaas de onderliggende oorzaak. De behandelvorm is dan ook niet alleen gericht op de bekkenbodemspieren, maar zal meestal ook bestaan uit blaastraining en algehele ontspanningsoefeningen.

Ook hier zal de bekkenfysiotherapeut bij onvoldoende herstel met u bespreken wat mogelijke vervolgstappen voor behandeling zijn.